Legislație canină

Ce rol joacă Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA)?

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA)

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică și se află, din punct de vedere administrativ, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, fiind finanțat din subvenții acordate din bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii și alte surse în condițiile legii, după caz.

Extras din HCGMB 648/2018:

OBIECTUL ȘI SCOPUL ASPA

Art. 8 Obiectul de activitate al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor îl constituie:

Gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului București;

 • Derularea și implementarea unor proiecte în vederea promovării adopției;
 • Sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree de pe raza Mun București;
 • Realizarea de activități și programe educaționale de conștientizare publică a rolului animalelor;
 • Asigurarea protecției și bunăstării animalelor de pe rază Mun București;
 • Acordarea de asistență medicală animalelor cu/fără stăpân, aflate în stare critică pe domeniul public, prin intervenția SMURV.

Art.9 Obiectul de activitate se realizează prin următoarele activități:

 • Capturarea câinilor fără stăpân;
 • Transportul câinilor capturați în adăpost;
 • Cazarea și hrănirea câinilor capturați, cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare în vigoare;
 • Asigurarea asistenței sanitar veterinare și controlul bolilor în adăposturi, exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii;
 • Derularea și implementarea unor proiecte privind promovarea adopției, a sterilizării gratuite a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu/fără stăpân precum și organizarea de evenimente, ateliere și grupuri de lucru care să contribuie la responsabilizarea civică în respectarea drepturilor animalelor;
 • Adopția la distanță a câinilor;
 • Asigurarea situațiilor de urgență medical-veterinare prin ridicarea animalelor cu/fără stăpân , care sunt rănite, prin SMURV, cu ambulanța veterinară;
 • Actualizarea și gestionarea bazei de date, rezultată din activitatea ASPA privind efectivul canin, precum și alte informații primite de la terți, specifice obiectului de activitate al instituției.

Art.10 Scopul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București:

 • Reducerea numărului de câini fără stăpân prin promovarea adopției. Promovarea adopției se va realiza prin derularea și implementarea de programe.
 • Schimbarea mentalității colective a cetățenilor bucureșteni față de actul de adopție și responsabilitate civică în respectarea drepturilor animalelor într-o capitală europeană;
 • Diminuarea cazurilor de abandon a animalelor;
 • Derularea și implementarea unor programe utilizând animale pregătite special în acest sens în școli/licee/centre de seniori/alte instituții în vederea schimbării percepției cetățenilor bucureșteni privind animalele fără stăpân;
 • Îmbunătățirea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi prin asigurarea asistenței sanitar-veterinare, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor de rasă comună, facilitarea recuperării câinilor pierduți, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor.
 • Eutanasierea ca ultimă măsură după ce au fost parcurse celelalte metode, în conformitate cu prevederile Strategiei pentru Protecția și Bunăstraea Animalelor București, adoptată prin HCGMB nr. 170/2017. Se vor eutanasia câinii din adăposturi care sunt bolnavi cronic și incurabil, nerevendicati, neadoptați și fără a avea decizie de prelungire în adăpost.

Centre de adopții Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA)

ASPA Pallady
Drumul Lunca Jariștei 47,
Sector 3, București
/ASPAPALLADY

ASPA Bragadiru
Str. Gospodărie Agrozootehnică,
Bragadiru, jud. Ilfov
/ASPABRAGADIRU

ASPA Mihăilești
Str. Complexului 2A,
Mihăilești, jud. Giurgiu
/ASPAMIHAILESTI

Resurse utile: aspa.ro, https://www.facebook.com/ASPABuc/Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *